50 Chậu Nhựa Đen Trồng Lan Nuôi Cấy Mô

28.000

  • Combo 50 chậu nhựa trồng lan cấy mô
  • Dùng để trồng cây con từ chai mô ra
  •  Phù hợp cho mọi quy mô vườn lớn hay nhỏ.
50 Chậu Nhựa Đen Trồng Lan Nuôi Cấy Mô

28.000

Danh mục: