50 chậu nhựa (rọ nhựa) màu đen trồng thủy canh

35.000

– Combo gồm 50 chậu (rọ nhựa) màu đen
– Dùng để dựng giá thể
– Giúp người trồng dễ dàng thao tác nhấc thả cây con vào những vị trí khác nhau trong nông trại.

50 chậu nhựa (rọ nhựa) màu đen trồng thủy canh

35.000

Danh mục: