Bả trừ kiến tận tổ BTK – Gói 5g

18.000

Bả Trừ kiến Tận Ổ BTK: Kiến là một loại côn trùng gây hại khá nhiều ở Việt Nam, và do nhiều nguyên nhân mà có nhiều kiến trong các các gia đình gây phiền toán với chúng mình.
Vậy làm gì để diệt kiến mà không tác động đến môi trường, không gây độc hại đến con người và vật nuôi?

Bả trừ kiến tận tổ BTK – Gói 5g

18.000

Danh mục: