CÂY DƯA TÂY, Trái to, thịt quả thơm ngọt cây cao 1m

  • Là cây leo giàn, ưa ẩm, ưa sáng, thích nghi mọi khí hậu
  • Cây ra hoa, quả nhiều và khá to. Trái to, thịt bở màu trắng ngà, ngọt có mùi thơm nhẹ.
  • Cây trồng làm giàn, trồng chậu to, thùng xốp to.. đều được
  • Cây trồng làm giàn che mát sân vườn, làm cảnh…
Danh mục: