CÂY HOA LEO ĐĂNG TIÊU

  • Cây ưa nắng, leo nhanh, dễ trồng, dễ chăm sóc
  • Hoa quanh năm, hoa hình chuông rất đẹp
  • Cây trồng ban công, vòm cổng, hàng rào…