CÂY MAI XANH THÁI 1,7m

  • Cây ưa nắng, thích hợp mọi loại đất
  • Chuỗi hoa dài, hoa bền, hoa quanh năm
  • Trồng hàng rào, ban công, sân thượng, vòm cổng, khu sinh thái, khu du lịch…