CÂY SƠ RI NGỌT

380.000

  • Cây bụi, thân gỗ, cây lâu năm,
  • Cây cho trái sớm, , trái ra quanh năm,
  • Dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, Chịu hạn, mặn và phèn rất tốt.
CÂY SƠ RI NGỌT

380.000