fbpx

CHẾ PHẨM TRỪ NẤM BỆNH CHO LAN OLICIDE 9DD – chai 100ml

48.000

Chế phấm sinh học Olicide trị bệnh nấm, bệnh thối đen (blackrot), bệnh đốm vòng (Anthracnose), bệnh khô cháy lá (Leaf blight), bệnh đốm nâu, bệnh đốm vàng, bệnh héo rễ (Wilt) và tăng sức đề kháng bệnh.

CHẾ PHẨM TRỪ NẤM BỆNH CHO LAN OLICIDE 9DD – chai 100ml

48.000

Danh mục: