Phân Bón Vi Lượng Nano AHT (100ML)

55.000

Phân bón vi lượng Nano AHT cung cấp khoáng giúp cây sinh trưởng và phát triển, chống vàng lá do thiếu khoáng,kích thích cây phát triển mạnh và chống chịu sâu bệnh hại. Hỗ trợ quá trình quang hợp và hấp thu dưỡng chất của cây, giúp cành hoa và cành có trái không bị gãy, giảm rụng trái.

Phân Bón Vi Lượng Nano AHT (100ML)

55.000