CỦ ĐỊA LAN (10 CỦ)

Củ giống hoa địa lan (5 củ)
Củ màu vàng, vàng mít
Cách trồng: Chỉ việc vùi xuống chỗ đất trống, chậu đất ngày cho em nó ít nước thế là em nó tươi tốt ra hoa cho bạn ngắm.

Danh mục: