LỰU ĐỎ ẤN ĐỘ

210.000

– Là giống ưa nắng nên nắng càng mạnh cây phát triển càng tốt
– Trái có vị ngọt, thơm, có giá trị dinh dưỡng cao
– Dễ trồng, dễ chăm sóc, thích hợp mọi khí hậu vùng miền

LỰU ĐỎ ẤN ĐỘ

210.000