Men quả trấu nấu rượu, làm cơm rượu gạo nếp, gạo tẻ (1kg)

  • Thành phần các men vi sinh tự nhiên làm thủ công nên chất lượng luôn được đảm bảo.
  • Nếu nấu rượu thì thành phẩm êm say,
  • Làm thành phần tạo ra phân bón
Danh mục: