Phân bò hữu cơ đã qua xử lý 3DM3

33.000

Thành phần: Phân bò 100% nguyên chất, được xử lý mầm bệnh gây hại – Phân bò sạch được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích và có giá trị kinh tế cao. Một số tác dụng của phân bò có thể kể đến là khi ướt có thể dùng làm phân bón cho cây trồng hoặc xử lý để làm phân hữu cơ.

Phân bò hữu cơ đã qua xử lý 3DM3

33.000