fbpx

Phân bón ĐẦU TRÂU 15-7-17 + TE – Bón hoa cây cảnh làm hoa đẹp, lâu tàn (1kg)

55.000

Phân bón đầu trâu NPK cung câp hàm lượng N-P-K, phù hợp cho sự phát triển của tất cả các loài cây cảnh. Phân cung cấp một lượng dinh dưỡng cân đối và đầy đủ để cây phát triển.
Phân bón NPK 15-7-17 giúp cây phát triển đều thân lá, rễ. Đồng thời giúp cây chuyển hóa mầm hoa, tăng ra hoa đậu quả.
Gói: 1kg

Phân bón ĐẦU TRÂU 15-7-17 + TE – Bón hoa cây cảnh làm hoa đẹp, lâu tàn (1kg)

55.000