Phân bón hữu cơ khoáng túi lưới kích hoa, nuôi hoa Minro 6-4-6 + TE

62.000

Minro 6-4-6 + TE Kích thích ra hoa cho phong lan, hoa kiểng, bonsai. Giúp dưỡng hoa, chống rụng hoa, nuôi hoa to, hoa có màu sắc đẹp và lâu tàn.

Phân bón hữu cơ khoáng túi lưới kích hoa, nuôi hoa Minro 6-4-6 + TE

62.000