fbpx

Phân bón Vitamin B1 chuyên phong lan 100ml

45.000

Phân bón lá vitamin B1: sản phẩm dùng cho phong lan và hoa cảnh, giúp cây ra rễ mạnh, tạo bộ rễ tốt với nhiều rễ mập mạp, hút được nhiều dưỡng chất. Phân còn giúp cho cây nẩy nhiều chồi, bộ lá xanh tốt, quang hợp mạnh, tích lũy nhiều dinh dưỡng để hình thành mầm hoa. Tăng khả năng đề kháng cho cây, chống lại sâu bệnh.

Phân bón Vitamin B1 chuyên phong lan 100ml

45.000