fbpx

Phân bón lá Đầu Trâu 501 – Nhiều chồi, ra lá nhánh (100gr)

32.000

Phân bón đầu trâu 501 phân bón lá  phun trực tiếp vào lá và thân cây cung cấp cho cây trồng đạm, khoáng chất giúp hoa lan cây cảnh đâm chồi, nảy lộc nhanh và dễ dàng ra lá. Đâu là một dạng phân NPK tổng hợp cứ trong 100gr có 30gr N, 15gr lân và 10gr kali. Với hàm lượng đạm cao giúp cây trồng ra nhiều lá và quả hơn.

Phân bón lá Đầu Trâu 501 – Nhiều chồi, ra lá nhánh (100gr)

32.000