Phân bón NPK Minro 30-9-9 + Te – gói 1kg

47.000

NPK MINRO 30-9-9 Giúp phát triển thân, cành, lá và bộ rễ. Phục hồi hoa kiểng, cây ăn trái sau khi ra hoa, ra trái.

Phân bón NPK Minro 30-9-9 + Te – gói 1kg

47.000