Phân bón thông minh Cho Lan FLOWERMATE 210 – NPK 22-10-10+Te

35.000

Phân bón thông minh được sản xuất theo công nghệ phân tan chậm có kiểm soát. Bằng cách bọc các hạt phân trong một lớp bọc polyme, các nhà kho học đã giải quyết được các vấn đề phân tan nhanh trong khi cây sử dụng không hết. Giúp cây tròng sử dụng một cách tối đa dinh dưỡng có trong phân và hạn chế được sự ảnh hưởng của phân bón đến môi trường.

Phân bón thông minh Cho Lan FLOWERMATE 210 – NPK 22-10-10+Te

35.000

Danh mục: