Phân bón vi lượng dưỡng hoa lâu tàn, đâm tược mạnh, giải độc cho cây Max Fresh

47.000

  • Max Fresh là phân bón vi lượng với thành phần chính là dịch tảo nâu có bổ sung thêm đạm cá và các nguyên tố vi lượng (Bo, Zn, Cu, Mn, Fe).
  •  Max Fresh có tác dụng giúp cây trồng nhanh đâm tược non, chồi non nhiều. Giúp giải độc cho cây trồng khi bón phân, phun thuốc BVTV quá liều.
  • Max Fresh còn giúp dưỡng hoa, giữ hoa hoa tàn, cho màu hoa đẹp.
Phân bón vi lượng dưỡng hoa lâu tàn, đâm tược mạnh, giải độc cho cây Max Fresh

47.000