PHÂN BÓN VI LƯỢNG NANO ĐỒNG (100ml)

52.000

Nano Đồng có tác dụng làm đề kháng cây khỏe, lá bóng mượt, đặc biệt là chịu rét. Nano Đồng trị nấm và khuẩn, nhất là bệnh thán thư.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG NANO ĐỒNG (100ml)

52.000