Phân đạm cá hữu cơ Super Profish 1KG

Phân hữu cơ đạm cá Super Profish  được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập ngoại hoàn toàn từ Chi Lê. Phân chứa hàm lượng đạm cá, acid humic cao giúp cây phát triển khỏe mạnh, cây đạt năng suất cao.