fbpx

Phân hữu cơ đạm cá MINRO Fish 5-2-1 chai 100ml

Công dụng: Được thủy phân trực tiếp từ cá biển tươi nên MINRO FISH cũng cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cây. Giúp cây đâm tược, nảy chồi, phát rễ. Lá xanh, hoa to, màu sắc đẹp, lâu tàn.