Phân trùn quế VERMICOMPOST 1kg dạng viên

52.000

Phân trùn quế dạng viên Cung cấp đầy đủ các khoáng chất cho hoa lan và cây kiểng. Giúp rễ phát triển nhanh, mạnh. Phục hồi rễ nhanh. Cung cấp dinh dưỡng cân đối trong quá trình cây phát triển.

Phân trùn quế VERMICOMPOST 1kg dạng viên

52.000