SuperThrive Hoocmon Kích Thích Tăng Trưởng Cho Lan (120ml)

347.000

Superthrive 60ml USA có thành phần là các chất vitamins và các hoocmon thực vật kích thích tăng trưởng cho cây trồng, bổ sung 50 hormon làm phá vỡ sự chậm phát triển của cây. Làm cây mau ra rễ, chồi, hoa,… Cực tốt cho lan.

SuperThrive Hoocmon Kích Thích Tăng Trưởng Cho Lan (120ml)

347.000