Vermibroth LR Dịch Trùn Quế (100ml)

42.000

Dịch trùn quế: là sản phẩm của quá trình thủy phân trùn quế tươi bằng chế phẩm enzyme sinh học, được bổ sung dinh dưỡng đa, trung, vi lượng đầy đủ với công nghệ hiện đại. Dich trùn quế được xem xem là thuốc bổ cho tất cả các loại cây trồng. Đặc biệt là các loại cây cảnh chưng hoa như Hoa Phong Lan, Hoa Mai, Hoa Hồng và các loài cây ăn trái.

Vermibroth LR Dịch Trùn Quế (100ml)

42.000