Vỏ trấu vànglàm giá thể trồng cây, giúp đất tơi xốp, thoát nước tốt

25.000

Vỏ trấu trồng cây được người nông dân lấy ra từ hạt thóc sau khi tách đôi vỏ trấu để thu gạo.
Vỏ trấu là một trong những giá thể trồng cây được sử dụng rộng rãi trên thị trường.
Vỏ trấu giữ ấm rất tốt cho cây, làm sạch giá thể và thoáng khí

Vỏ trấu vànglàm giá thể trồng cây, giúp đất tơi xốp, thoát nước tốt

25.000