fbpx

CỦ ĐỊA LAN (10 CỦ)

190.000

Củ giống hoa địa lan (5 củ)
Củ màu vàng, vàng mít
Cách trồng: Chỉ việc vùi xuống chỗ đất trống, chậu đất ngày cho em nó ít nước thế là em nó tươi tốt ra hoa cho bạn ngắm.

CỦ ĐỊA LAN (10 CỦ)

190.000

Danh mục: