fbpx

Kích Mầm Chồi Cho Lan Và Hoa Hồng KEIKI SUPER PRO

83.000

KEIKI SUPER PRO 15ml là thuốc dạng bôi trực tiếp kích mầm, chồi cho lan, hoa hồng, cây cảnh.

Lợi thế: tôi thấy tâm đắc nhất là chai giống chai thuốc nhỏ mắt, dễ dùng và dễ đặt để vô cùng, nói chung là tiện dụng.

Kích Mầm Chồi Cho Lan Và Hoa Hồng KEIKI SUPER PRO

83.000

Danh mục: