fbpx

Phân bón hữu cơ khoáng túi lưới cho phong lan, bon sai 5-5-5 + TE

55.000

Phân bón hữu cơ khoáng MINRO 5-5-5 + TE Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho phong lan, hoa kiểng, bonsai giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, bộ rể khỏe, ra hoa to, màu sắc đẹp, lâu tàn

Phân bón hữu cơ khoáng túi lưới cho phong lan, bon sai 5-5-5 + TE

55.000