Phân Bón Lá Siêu Lân Hà Lan 10-55-10+Te

15.000

Phân Bón Lá Siêu Lân Hà Lan Là sản phẩm phân bón chứa hàm lượng lân cao giúp bộ rễ phát triển mạnh ở gian đoạn cây con, giúp hoa ra nhanh và đồng loạt, chống rét, nghẹt rễ gây thối rễ, rễ chậm phát triển.

Phân Bón Lá Siêu Lân Hà Lan 10-55-10+Te

15.000