PHÂN ĐẠM CÁ HỮU CƠ HP 02 -1KG

Phân hữu cơ đạm cá NPK HP.02 là loại phân đặc biệt có bổ sung nguồn nguyên liệu thịt cá qua quá trình ủ men vi sinh.
Cung cấp dinh dưỡng cho cây hoa kiểng, bonsai, cây thuỷ sinh, cây an trái, cây hoa màu ở các thời kỳ.
Kích thích phát triển hệ rễ, chống vàng lá, tăng độ dày và màu xanh của lá, tăng độ đậm màu của hoa, và cây kiểng, giúp cây phát triển đồng đều, đẹp.