Phân vi sinh Trichoderma 1kg

85.000

Chế phẩm sinh học Trichoderma Dùng để ủ xác bã thực vật (xơ dừa, cỏ mục, vỏ cà phê, rơm rạ, lục bình, vỏ đậu, vỏ bắp…) và phân chuồng thành phân hữu cơ.

Phân vi sinh Trichoderma 1kg

85.000