fbpx

Lân Vôi Khử Trùng Đất Và Xử Lý Đất (1kg)

48.000

– Cải tạo đất, hạ phèn, khử chua.

– Tăng và ổn định PH trong suốt quá trình mùa vụ.

– Sát khuẩn và khử trùng.
– Phòng trừ  một số nấm gây bệnh trên rễ.
– Cung cấp canxi cho cây trồng và làm tăng khả năng phát triển bộ rễ, rễ khỏe.
– Giúp giải độc đất, nhất là những vùng có mật độ sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhiều.
– Dùng ủ phân xanh, phân chuồng (phân heo, phân gà, phân bò…).
– Dùng tạo Booc-đô chất lượng cao.
– Trung hòa axit hữu cơ và chuyển hóa Gluxit, giúp cây dễ dàng chuyển hóa và hấp thụ dinh dưỡng.

Lân Vôi Khử Trùng Đất Và Xử Lý Đất (1kg)

48.000