TRẦM

TRẦM TÍM
Lan trầm tím là một loài hoa đẹp và thơm. Hiện nay trầm tím được lai tạo nhiều giống mới với màu sắc và kết cấu bông có sự pha trộn của nhiều loài khác nhau.
THÂN CÂY MẬP, XANH MƯỚT, PHÁT TRIỂN MẠNH.