Cây hoa leo Đinh Hương Nhật

120.000

  • Cây leo thân hóa gỗ, cây lâu năm,
  • Hoa chùm, chuỗi hoa dài màu trắng, hoa rất thơm, sai hoa, hoa quanh năm
  • Ưa nắng, cây dễ trồng, sinh trưởng nhanh, thích hợp khí hậu Việt nam
  • Cây trồng leo ban công, vòm cổng, làm giàn che mát,
Cây hoa leo Đinh Hương Nhật

120.000