CÂY ỔI CẨM THẠCH CÂY CAO 1-1,2M

290.000

– Cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén đất, khí hậu.
– Cây ưa nắng, phát triển mạnh
– Cây vừa được trồng làm cảnh, vừa cho trái ăn

CÂY ỔI CẨM THẠCH CÂY CAO 1-1,2M

290.000